Om advokatfirman

Advokatfirman Hans Bredberg AB är en allmänpraktiserande advokatbyrå med särskild inriktning på utlänningsrätt, brottmål och familjerätt. Vårt kontor är centralt beläget på Fleminggatan 68 i Stockholm. Vi ger våra klienter rådgivning och företräder dem gentemot myndigheter och i domstolar. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn m.m.